Dat voel je!

Talent is geen vaststaande werkelijkheid; het is altijd in beweging. Talenten zijn de verlangens die we hebben. We ervaren ze als energie in ons lichaam. Dat is geen hocus pocus. Dat voel je!

Dat dit vermogen om te voelen op grote schaal wordt genegeerd, mag duidelijk zijn. Stress als veroorzaker van (beroeps)ziektes staat niet voor niets hoog op de ranglijst. We zijn blijkbaar erg goed geworden in het verprutsen van talent. De natuur (en dus ook onze natuur) geeft alle signalen af om ons daarvoor wakker te maken.

Twee mogelijkheden

Door mismanagement van je talenten, kan je grofweg op twee manieren uitputting ervaren: 

• door bore-out wanneer je jouw talenten onvoldoende aanspreekt

• door burn-out, wanneer je jezelf overvraagt

Je hebt dus altijd twee mogelijkheden om vast te lopen. Best overzichtelijk dus.

Kies je voor bewustzijn van je talenten, dan levert het spelen ermee je veel rendement op. Je ontdekt wat wel en niet voor je werkt en voelt steeds beter aan wat gezonde keuzes voor je zijn. Jij wordt de aansturende kracht van je potentieel. Heerlijk voor jou en je medemens.

En daar hoef je geen opleiding of masterclass voor te volgen. Het vraagt alleen wel gewenning. En dat zou je  een luxeprobleem kunnen noemen, in vergelijking tot wat dat zojuist genoemde mismanagement je oplevert.

Het stuur in handen

Die talenten zijn je gegeven en wachten op jouw aansturing. Het is dus de vraag of je het stuur in handen wilt nemen.

Eenmaal onderweg is je lichaam je instrument. Daarmee voel je eventuele weerstanden ontstaan. Of je bijvoorbeeld een teveel aan aandacht ervaart, een tekort aan autonomie, een teveel aan prestatiedruk, enzovoort.

Je wordt voortdurend uitgenodigd om mee te bewegen of grenzen te stellen. Talenten staan nooit ‘uit’.

Hoe pak je dat aan?

Je vertrekpunt is altijd kennis. Kennis van je talenten en over talenten in het algemeen. Ook dat is geen hocus pocus. De sterkte van de verlangens die aan jouw talenten ten grondslag liggen, zijn meetbaar!

Het Talentenpaspoort begint met dit meten. Maar dan wel op een manier die uniek is en zin heeft: 

Om je persoonlijk Talentenpaspoort samen te stellen, wordt een meting gedaan ten opzichte van andere talenten. Precies zoals dat in het dagelijks leven ook gebeurt. Er bestaan immers geen vaste scores waarmee een talent bepaald kan worden. Het gaat over levende zaken die altijd in beweging zijn, weet je nog?

Talenten komen tot leven door de uitwisseling met andere mensen. We hebben elkaar nodig om onszelf te zijn.

Uitgaan van je talenten is omgaan met energie. En dat moeten we allemaal. 

Het is aan jou of je kiest voor opbouw of afbraak. Meer opties zijn er niet.

Talentenmanagement is geen hocus pocus. Het is een keuze.