Beyond right and wrong thinking, there’s a field.

I’ll meet you there.’

Rumi

WETENSCHEPPERS

Veranderingen zijn wereldwijd gaande. We rollen van de ene in de andere crisis en worden overspoeld door informatie, do’s & don’ts. Het is een ware kunst hierin rechtop te staan, zonder jezelf te verliezen.

Als kind leerden we vanzelfsprekend hoe dat moest, via het spel. Opgroeiend naar volwassenheid wordt spel, inspelen. Dit vermogen wordt vaak onbedoeld en onbewust vergeten, en is gaandeweg verroest of mat geworden. Het is echter niet weg, stuk of onbruikbaar. Het ligt te wachten om op het juiste moment tevoorschijn te komen.

Dat moment is NU.

We zijn collectief in een situatie beland waarin we onze oer-vermogens hebben aan te wakkeren.  Dat heet samengevat: inspelen vanuit innerlijk weten.

Dit is precies waar we bij de Werkplaats voor Wetenscheppers mee werken: vanuit ons innerlijk weten het juiste doen. De moed om verschillig te zijn ophalen en integreren d.m.v. waarachtig wetenscheppelijk onderzoek!

De werkplaats voor wetenscheppers kun je zien als een informeel, dynamisch ‘lab’ waar:

 1. Heroriënteren en interpretatiekunde het uitgangspunt is
 2. Kennishonger wordt gestild via gezonde voeding
 3. Je nieuwe antwoorden vindt op (jouw) actuele vraagstukken EN….
 4. …..deze oefent in handelings-bekwaamheid om te zetten
 5. Je met mede-wetenscheppers uitvindt hoe je, de door jouw verlangde initiatieven, zinvol vormgeeft
 6. We gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor wat er met kinderen en jongeren gebeurt en daar praktische oplossingen in creëren

Om van innerlijk weten naar creëren te gaan, kom je in een interessant veld terecht waarin geen fout of goed bestaat. Wel mogelijkheden!

Werkplaats voor wetenscheppers is een kwestie van:

 • Je natuurlijke eigenheid ophalen
 • Denkspieren rekken en strekken
 • Je laten verrassen door onverwachte inzichten
 • Je -door de jaren heen- gevormde gewoontes ontroesten en ordenen
 • De moed ontwikkelen om van woorden naar daden te bewegen
 • Zonder recept, gezonde ontwikkelingen veroorzaken

Zijn er kosten aan verbonden?

Natuurlijk! Deze zijn verrassend goed te doen. Met alles erop en eraan (begeleiding, locatie, bio-lunch, koffie, thee, water) kun je denken aan maximaal € 85,- incl. BTW p.p.p.d. Afhankelijk van de groepsgrootte, activiteiten en gastsprekers beweegt het tarief mee.

Inhoud

Er is steeds een thema dat als leidraad dient, in co-creatie met wat deelnemers zelf meenemen én wat er ontstaat in het moment. Tussendoor bieden we online-support bij datgene waar je mee bezig bent en waar je over wilt sparren. Deze dagen vinden plaats op een prachtige locatie in de regio Overijssel.

Data

In september start er een nieuwe lichting wetenscheppers. Wil je weten wanneer? Laat het weten via de contactpagina.

TORI

contact

© TORI 2022 | spelregels