talentenpaspoort

Wie talentenmanagement praktiseert, heeft een heel andere relatie met zijn werk. Dat is een bewuste relatie!

Dan zijn het niet langer je karaktereigenschappen die bepalend zijn. Dat zijn immers je overlevingsstrategieën die je als kind hebt ontwikkeld. Je leunt in feite op je geschiedenis.

Zodra je de aandacht richt op wat helemaal van jezelf is, gebeurt er iets totaal anders. Dan verbindt je jezelf met je potentie, je talenten. Dat is je energiebron die a.h.w. onder je karakterlaag ligt en wacht om aangesproken te worden. Daar liggen kansen!

Benut je deze bron onvoldoende, dan merk je dat aan je energiepeil en de moeite die je moet doen om dingen voor elkaar te krijgen.

Wil je door die karakterlaag heen boren, zoals de ijsmeesters dat straks hopelijk ook weer doen om de ijsdikte te bepalen? Daar heb je in dit geval geen boor voor nodig: Bewustwording doet hier het werk; bewustwording van jouw unieke potentieel.

Door op deze manier moeite te doen, wordt je rijkelijk beloond: werken gaat energie opleveren, omdat je gebruik maakt van je zogenaamde WERKelijke Talenten. Het klopt helemaal als er gezegd wordt: kennis is macht. Op die manier is het Talentenpaspoort een onmisbaar document voor iedere professional. Het is een instrument om de regie over je talenten machtig te worden. Talentenmanagement werkt!