Spelregels

(Bijgewerkt: 1 januari 2022)

Spelregels geven structuur, ruimte en richting. Zodra we gaan samenwerken, zijn deze spelregels van kracht. Om het overzichtelijk te maken, gelden ze voor alle diensten, die onder welke naam dan ook, door TORI worden aangeboden.

Prettig samenwerken

Via een verhelderend gesprek, maken we nader kennis en ontdekken we of het passend bij allebei is om aan de slag te gaan. We maken hier heldere afspraken over, zodat we beiden van hetzelfde op de hoogte zijn.  Mocht onderweg blijken dat de afspraken een koerswijziging nodig hebben, spelen we hierop in. De afspraken worden, ter bevestiging, schriftelijk gecommuniceerd. 

Financiële spelregels

Je kunt bij TORI in €uro’s of Florijnen betalen. Tarieven staan niet op de website, we vermelden deze in het verhelderend gesprek. In de trainingen hanteren we een minimaal aantal deelnemers, dus ook het kostenplaatje. Zijn er meer deelnemers, gaat het tarief naar beneden. Kortom: je hebt zelf invloed op de kosten. Alle tarieven zijn helaas belast met 21 % BTW. Betaling in termijnen is mogelijk.

Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, worden er meerkosten in rekening gebracht. 

We vinden het vanzelfsprekend dat de betalingen tijdig, zoals vermeld op de factuur, worden voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling zonder communicatie over de vertraging, wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering voor dezelfde factuur worden er vertragingskosten van € 75,- in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdige betaling bij termijnbetalingen, wordt het totaalbedrag in zijn geheel ingevorderd.

Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie. We kijken echter altijd naar mogelijkheden, indien deze redelijk zijn.

Annuleren

Bij echt onvoorziene omstandigheden, overmacht of calamiteit, waardoor je niet meer in staat bent een training te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd. De deelnemer heeft recht op restitutie met ingang van de datum waarop dit feit aan TORI bekend is gemaakt.

Overige rechten en plichten van TORI

TORI behoudt zich het recht voor om je van coach-trajecten en programma’s (vervolg)deelname te ontzeggen indien:

  1. Er sprake is van gedrag, ziekte of een aandoening, die gezonde ontwikkelingen in de weg staan.
  2. Wanneer blijkt dat je onvoldoende inspanning levert om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces.
  3. Wanneer blijkt dat je zelf (nog) niet coachbaar bent en niet in staat tot gezonde zelf-reflectie.
  4. Indien je je, zonder enige vorm van communicatie, niet aan de spelregels houdt, deze negeert of ontkent. Inmiddels gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

Auteursrecht

We hebben heel veel tijd, energie, aandacht en liefde gestoken in ons trainings- en beeldmateriaal. Alle rechten op gebruik hiervan zijn en blijven aan TORI voorbehouden. Zonder onze toestemming mag om deze reden niets van de website van TORI, inclusief logo op wat voor manier dan ook worden gebruikt of verveelvoudigd, of openbaar gemaakt door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

Privacy

TORI respecteert je privacy en gaat zorgvuldig met je gegevens om. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, blijft vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, of aan derden ter beschikking gesteld.

Wijziging van de Spelregels TORI zal af en toe de spelregels opnieuw bekijken en daar waar nodig wijzigen. De spelregels, zoals ze op het moment van jouw inschrijving waren, blijven gelden.