Spelregels

(Bijgewerkt: 1 maart 2022)

Zodra we gaan samenwerken, zijn de volgende spelregels van kracht. Om het overzichtelijk te maken, gelden ze voor alle diensten, die, door TORI worden aangeboden: (meerdaagse) training, coaching, begeleiding, workshops en trajecten.

Prettig samenwerken

Dat betekent bij TORI dat over en weer de afspraken helder zijn, op basis van verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen. Na  een verhelderend gesprek (online), maken we nader kennis en ontdekken we of vraag en aanbod passend is.

Mocht onderweg blijken dat gemaakte afspraken een koerswijziging nodig hebben, spelen we hierop in.

Financiële spelregels

Je kunt bij TORI in Euro’s of Florijnen betalen. De Florijn is een alternatieve, legale munt. Tarieven staan niet op onze website, we vermelden deze tijdens het gesprek. Ze zijn namelijk flexibel! In ieder aanbod hanteren we een minimum aantal deelnemers.

Zijn er meer dan het minimum aantal deelnemers, bewegen de tarieven mee naar beneden. Kortom: deelnemers hebben mede invloed door bijvoorbeeld collega’s/teamleden/partners mee te nemen.

Alle TORI-tarieven zijn in principe belast met 21 % BTW. Betaling in termijnen is mogelijk. Voor niet-ondernemers (die niets met de BTW kunnen) hebben we een passende oplossing gevonden.

Zodra dat minimum is bereikt, wordt de training gepland en maak je je deelname definitief door het voldoen van een aanbetaling.

Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, worden de daaruit volgende extra kosten in rekening gebracht.

Betalingen

We vinden het vanzelfsprekend dat de betalingen tijdig worden voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling, wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering, zonder communicatie over de vertraging, voor dezelfde factuur worden vertragingskosten van € 75,- in rekening gebracht.

Annuleren

Bij onvoorziene omstandigheden of calamiteiten, waardoor je genoodzaakt bent te annuleren, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd. De deelnemer heeft recht op restitutie met ingang van de datum waarop dit feit aan TORI bekend is gemaakt. Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd. Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie.

Overige verantwoordelijkheden van TORI

TORI zet zich voor 100% in, maar heeft geen resultaatsverplichtingen. De trainers van TORI behouden zich het recht voor om je van (vervolg)deelname uit te sluiten wanneer:

  1. Er sprake is van gedrag, ziekte of een aandoening, die gezonde ontwikkelingen in de weg staan.
  2. Wanneer blijkt dat er onvoldoende sprake is van verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.
  3. Wanneer blijkt dat je zelf (nog) niet coachbaar bent
  4. Wanneer blijkt dat je (nog) niet in staat bent tot zelf-reflectie.
  5. Indien je je, zonder enige vorm van communicatie, niet aan de spelregels houdt. Inmiddels gedane betalingen worden niet gerestitueerd.

Auteursrecht

We hebben veel tijd, energie, aandacht en liefde gestoken in ons trainings- en beeldmateriaal. Gebruik hiervan is aan TORI voorbehouden. Na overleg en toestemming vanuit TORI kunnen deelnemers hiervan gebruik maken en hoeven geen wielen opnieuw uit te vinden.

Privacy

TORI respecteert je privacy en gaat zorgvuldig met je gegevens om. Alle gegeven informatie, blijft vertrouwelijk. Prive gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Wijziging van de Spelregels TORI zal af en toe de spelregels opnieuw bekijken en daar waar nodig wijzigen. De spelregels, zoals ze op het moment van inschrijving waren, blijven gelden.