Spelregels

(Bijgewerkt: 1 november 2022)

Zodra we gaan samenwerken, werken we met de volgende spelregels. Om het overzichtelijk te maken, gelden ze voor alle diensten, die, door TORI worden aangeboden: (meerdaagse) training, coaching, begeleiding, workshops en trajecten.

Prettig samenwerken

Dat betekent bij TORI dat over en weer de afspraken helder zijn, op basis van verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen. Na  een verhelderend gesprek (online), maken we nader kennis en ontdekken we of vraag en aanbod passend is.

Mocht onderweg blijken dat gemaakte afspraken een koerswijziging nodig hebben, spelen we hierop in.

Financiële spelregels

Je kunt bij TORI in Euro’s of Florijnen betalen. De Florijn is een alternatieve, legale munt. Tarieven staan niet op onze website, we vermelden deze tijdens het gesprek. Ze zijn namelijk flexibel, afhankelijk van het aantal deelnemers. Je hebt hier mede invloed op door bijvoorbeeld collega’s/teamleden/partners mee te nemen.

Betaling in termijnen is mogelijk. Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, worden de daaruit volgende extra kosten in rekening gebracht.

Betalingen

We vinden het vanzelfsprekend dat de betalingen tijdig worden voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling, wordt een herinnering per mail verstuurd.

Annuleren

Hier gaan we niet van uit natuurlijk. Toch kan het gebeuren dat onvoorziene omstandigheden of calamiteiten roet in het eten gooien, waardoor je genoodzaakt bent te annuleren. In dat geval wordt de overeenkomst beëindigd. De deelnemer heeft recht op restitutie met ingang van de datum waarop dit feit aan TORI bekend is gemaakt. Inschrijfgeld wordt in geen enkel geval gerestitueerd! Wanneer TORI zelf een training annuleert, dan wordt het bedrag wat al betaald is, inclusief inschrijfgeld geretourneerd.

Overige verantwoordelijkheden van de trainers vanTORI

Ze werken vanuit ons mens-zijn en zetten zich voor 100% in. De trainers behouden zich het recht voor om je van (vervolg)deelname uit te sluiten wanneer:

  1. Wanneer blijkt dat er onvoldoende sprake is van verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.
  2. Wanneer blijkt dat je zelf (nog) niet coachbaar bent
  3. Wanneer blijkt dat je (nog) niet in staat bent tot zelf-reflectie.
  4. Indien je je, zonder enige vorm van communicatie, niet aan de spelregels houdt.

Auteursrecht

We hebben veel tijd, energie en aandacht gestoken in ons trainings-materiaal. Gebruik hiervan zien we als compliment, maar wel na overleg en toestemming.

Privacy

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Alle gegeven informatie: voor, tijdens en na een training blijft vertrouwelijk. Prive gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Wijziging van de Spelregels TORI zal af en toe de spelregels opnieuw bekijken en waar nodig wijzigen. De spelregels, zoals ze op het moment van inschrijving waren, blijven gelden. We raden je aan een screenshot voor jezelf te maken.