Spelregels

(Bijgewerkt: 1 januari 2023)

Zodra we gaan samenwerken, gelden er spelregels. Om het overzichtelijk te maken, gelden ze voor alle diensten, die, door TORI worden aangeboden. Dat betekent dat over en weer de afspraken helder zijn, op basis van verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen. Tijdens een verhelderend gesprek (videobellen), maken we nader kennis en ontdekken we hoe vraag en aanbod passend is. Mocht onderweg blijken dat gemaakte afspraken een koerswijziging nodig hebben, spelen we hierop in.

Financiële spelregels

Je kunt bij TORI in Euro’s of Florijnen betalen. De Florijn is een alternatieve, legale munt. Tarieven staan niet op onze website, we vermelden deze tijdens het gesprek. Ze zijn namelijk variabel, afhankelijk van hoe jouw vraag en ons aanbod aansluit op elkaar. Betaling in termijnen is altijd mogelijk. Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, worden de daaruit volgende extra kosten in rekening gebracht.

Betalingen

We vinden het vanzelfsprekend dat de betalingen tijdig worden voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling, wordt een herinnering per mail verstuurd, maar dat doen we liever niet.

Annuleren

Hier gaan we niet van uit natuurlijk. Toch kan het gebeuren dat onvoorziene omstandigheden of calamiteiten roet in het eten gooien, waardoor je genoodzaakt bent te annuleren. In dat geval wordt de overeenkomst beëindigd. De deelnemer heeft recht op restitutie met ingang van de datum waarop dit feit aan TORI bekend is gemaakt. Inschrijfgeld wordt in geen enkel geval gerestitueerd! Wanneer TORI zelf een training annuleert, dan wordt uiteraard het gehele bedrag, inclusief inschrijfgeld geretourneerd.

Overige verantwoordelijkheden

Christa en Vanja werken vanuit hun mens-zijn en zetten zich voor 100% in. Dat verwachten ze van hun deelnemers ook. Ze behouden zich het recht voor om je van (vervolg)deelname uit te sluiten:

  1. Wanneer blijkt dat er onvoldoende sprake is van verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.
  2. Wanneer blijkt dat je zelf (nog) niet coachbaar bent
  3. Wanneer blijkt dat je (nog) niet in staat bent tot zelf-reflectie.
  4. Indien je je, zonder enige vorm van communicatie, niet aan de spelregels houdt.

Auteursrecht

We hebben veel tijd, energie en aandacht gestoken in ons trainings-materiaal. Gebruik hiervan zien we als compliment, na overleg en toestemming.

Privacy

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Alle gegeven informatie: voor, tijdens en na een training is en blijft vertrouwelijk. Prive gegevens worden nooit aan andere partijen ter beschikking gesteld.

Wijziging van de Spelregels 

TORI zal twee keer per jaar de spelregels updaten en waar nodig wijzigen. De spelregels, zoals ze op het moment van inschrijving waren, blijven gelden. We raden je aan een screenshot voor jezelf te maken.