“No creature can fly with just one wing.


Natural leadership occurs where heart and thoughts meet.


These are the two wings
that allow a leader to soar.”

‘Verandering van tijdperk, vraagt verandering in leiderschap.’

Zodra je voor belangrijke keuzes en kantelpunten in je leven of werk komt te staan, zet je in eerste instantie alles in wat je al kent en kunt bedenken, om het juiste besluit te nemen. Je maakt er gebruik van om een oplossing te vinden. Je realiseert je niet dat dit een bekende weg is. Die misschien in jouw, of andermans verleden, goed werkte. Maar werkt het dan ook, anno nu?

Veel mensen hebben de gewoonte om te blijven ‘denken’. Een probleem wordt te weinig doorvoeld, of vóórvoeld.

Het woord leiderschap stamt af van een woord dat ‘van het ene gebied naar een ander gebied gaan’ betekent. De ene wereld verlaten en de andere verwelkomen. Leiderschap betekent in essentie afscheid nemen van het oude, het nieuwe toelaten en hier vanuit nieuw bewustzijn invulling aan geven. Dat is de verandering van tijdperk! Dit principe zie je overal. In je persoonlijke binnen-en buitenwereld, in je werk met mensen. In het ontwikkelen en laten groeien van je bedrijf.

Nieuw leiderschap ontwikkelen is de bereidheid om van het oude padje af te gaan. Dat is een ‘hele’ onderneming vanuit jouw eigenheid.

                                                                                                                                                   

De vuurlooptraining is die onbekende weg! Waarin je jouw kern ervaart, jouw natuurlijke leiderschap.

Door andere bronnen van wijsheid en intelligentie aan te boren, ontstaan gezondere oplossingen. Ze zijn passend omdat ze verbonden zijn met een groter potentieel.

Mensgericht leiderschap

Dit vraagt om een innerlijke houding, waar menszijn centraal staat. Er is mannelijk en vrouwelijk leiderschap. De kracht van mannelijk leiderschap is het veranderen van het bestaande. Een aardse kwaliteit. Vrouwelijk leiderschap gaat in essentie over transformatie: het geboren laten worden van nieuw leven uit de onzichtbare wereld van mogelijkheden. Een spirituele kwaliteit. Ieder mens is tot allebei de vormen in staat. Het zijn de beide vleugels die zorgen dat je loskomt van oude systemen, werkwijzes en identificaties. Daar is, zoals vaak wordt ‘gedacht’ niets zweverigs aan!

Zo’n vijftien jaar geleden werd spiritualiteit een serieuze aangelegenheid in leiderschapsontwikkeling. Paul de Blot promoveerde in 2004 hierop bij Nyenrode en is tot zijn overlijden in 2019 actief geweest in zijn professoraat Business Spiritualiteit.

                                                                                                                                                   

Waar loop jij warm voor?

retraites
training
coaching

Burg. G.W. Stroïnkweg 124 – 8344 XR Onna
info@tori.nl

contact

© TORI 2020 | Algemene voorwaarden