schijn veiligheid

Angst en gevaar

Het lijkt er op dat we in groot gevaar zijn: de aarde warmt op, kinderen worden misbruikt, terroristen plegen aanslagen, we worden ongezonder, politiek radicaliseert, geld verdienen is een doel geworden en de ontevredenheid neemt toe.

En vervolgens gaan we keihard oplossingen bedenken en maatregelen nemen om de angst voor dat onheil te verbergen.

Het gevolg is dat die angst ons zozeer in de greep heeft, dat we nauwelijks merken dat we ons er aan uitleveren. Er wordt zelfs beweerd dat we het nog nooit zo goed hebben gehad!

Schijn-veiligheid

De ontkenning van wat er werkelijk speelt, is blijkbaar krachtiger. Want al die maatregelen zorgen juist voor nog meer schijn-veiligheid:

Regelgeving neemt alleen maar toe, de bewegingsvrijheid van jong en oud wordt steeds beperkter. Gezinnen staan onder grote druk, scholen zijn zielloze leerfabrieken geworden en de gezondheidszorg is in handen van de chemische industrie. Geen wonder dat het toerisme de snelstgroeiende branche is. Blijkbaar zoeken we een escape uit die wurgende en betuttelende greep.

Achter de verschijnselen……..

Het is des te interessanter om te zien dat de interesse toeneemt om achter de verschijnselen te kijken.

Er zijn niet voor niets steeds meer initiatieven om het gezonde herstel weer mogelijk te maken. Op het gebied van onderwijs, landbouw en gezondheidszorg is in de private sfeer heel veel gaande! Het is het antwoord op een samenleving die wordt gecontroleerd door banken en multinationals. Overheden zijn niets meer dan de marionetten in dit spel die ons aan de hoogste bieder uitleveren.

De geruststellende boodschap zou moeten zijn: Dat herstel is een vermogen waarover de natuur en dus ook de mens beschikt. We hoeven er alleen maar gebruik van te maken.

Vreemd genoeg schijnt dat voor velen steeds lastiger te zijn. Je maakt je zelfs impopulair als je de invloed van bijvoorbeeld de politiek, farmaceuten en scholen in een breder daglicht wil plaatsen. Blijkbaar mag er heel veel niet gezien of gehoord worden.

We zijn niet in oorlog!

Andersdenkenden hoeven geen onderduikers te worden in een schijn-veilige wereld. We zijn niet in oorlog! Het is juist de bedoeling dat we ons er weer van bewust worden dat ieder mens een bijdrage kan leveren, omdat hij deel uitmaakt van een groter geheel.

Mensen die het lef hebben om hun potentieel te benutten en geen compromissen sluiten als het over gezondheid gaat, daar zit de wereld op te wachten.

Kindercoaches

Kindercoaches die ondersteuning bieden om gezonde ontwikkelingsprocessen op gang te brengen, helpen de volwassenen van straks het leven beter vorm te geven dan nu gebeurt. Zodat de schijn-veiligheid plaatsmaakt voor echtheid en gezonde relaties. De toekomst hebben we voor een belangrijk deel zelf in handen! Kindercoach-professional is het beroep van de toekomst!