De ijsberg wordt vaak gebruikt als metafoor. De top kun je vergelijken met DINGEN: inschrijving KvK, keurmerken, materialen, diploma’s, website, technieken en tools die je als coach in huis hebt. Reuzehandig allemaal. En nuttig.

HET maakt je echter niet tot een verschillige coach.

De 85-90 % van de ijsmassa onder de waterspiegel vergelijk ik met MENSZIJN. Het staat voor je eigenheid. Met je natuurlijke intelligentie en innerlijke houding als centrale, drijvende kracht! Alle acht lagen van menszijn wonen daar, je eigenheid.

DIT maakt je juist tot een verschillige coach!

Onder de oppervlakte ligt een wereld aan mogelijkheden, antwoorden en inzichten. Die van jou! Is dit eng? Welnee. Het is inspirerend en je leert voorbij grenzen te kijken. Je ontdekt wat je allemaal in huis hebt, wanneer je je onder de oppervlakte beweegt. Je wordt er levendig en leniger van, zodat je kunt inspelen op allerlei situaties.

Vaak trekt die top aan als een magneet. Veel coaches staren zich blind op de DINGEN kant. Als ik dat nu maar heb, dan…..Wishfull thinking heet dat in goed Nederlands. Deze manier van denken komt voort uit een gevoel van tekort.

Het leidt altijd tot teleurstelling.

Voor de helderheid: die toplaag is geen verspilling. Die krijgt zijn waarde wanneer je je binnenwereld bewoont. Dan weet je exact wat wel en niet bij je past en waarom. Dan wordt het topje van de ijsberg waardevol, omdat het met jou is verbonden.

DAT maakt je tot een verschillige coach. Je hebt een visie, kennis en kunt mensen verder helpen. Je staat ergens voor en draagt dat uit. Daar hebben je klanten wat aan. 

Opgroeiers, ouders en kinderen hebben behoefte aan verschillige kindercoaches. Niet aan DINGEN. Ze willen geen eenheidsworst en bureaucratische, onzinnige regels. Ze willen mens-en kindgericht benaderd worden.